Szkolenia krótkie i doskonalące

PRAKTYCZNA WIEDZA OD NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW

Częsta zmiana przepisów, niejasne i niejednoznaczne interpretacje determinują, że obok potwierdzenia kwalifikacji Certyfikatem z kodem zawodu niezmiernie ważne jest stałe i systematyczne uzupełnianie wiedzy o aktualne przepisy, procedury i interpretacje organów administracji państwowej.

W tym celu, jak również w celu spełnienia oczekiwań osób ambitnych, nastawionych na ciągły rozwój zawodowy (poszerzenie kompetencji, awans) Cedoz zaprojektował cykl szkoleń krótkich i doskonalących.

Wiedza i umiejętności przekazywane podczas szkoleń zwiększą Twoją efektywność na Twoim stanowisku pracy i poprawią trafność podejmowanych decyzji.

Jeśli zarządzasz firmą, pomyśl o swoich pracownikach, którzy dzięki uzyskanym umiejętnościom fachowo i sprawniej wykorzystają czas pracy i wykonają zadania, za które ich wynagradzasz.