MS Excel – używany w codziennej Pracy

klasyfikacja zawodu

       1. Wprowadzenie

 • budowa arkusza
 • dodawanie/usuwanie/ukrywanie:arkuszy, wierszy, kolumnPoruszanie się po arkuszu

ü  podstawowe skróty klawiaturowe

ü  blokowanie widoku arkusza (kolumny i wiersze)

 1. Dane
 • wprowadzanie danych tekstowych, liczbowych, specjalnych
 • sortowanie danych
 • filtrowanie danych
 • tworzenie tabel
 1. Formatowanie
 • Komórek
 • Liczb
 • Dat
 • tekstu
 1. Formuły
 • z zastosowaniem operatorów

ü  z wykorzystaniem stałych wartości

ü  z wykorzystaniem odwołań

 • z zastosowaniem podstawowych funkcji

ü  matematycznych (ILOCZYN, SUMA, ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ)

ü  logicznych (PRAWDA, FAŁSZ, JEŻELI, JEŻELI.ND)

ü  statystycznych (MAX, MIN, ŚREDNIA, LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI)

ü  data i godzina (ROK, MIESIĄC, DZIEŃ, TERAZ, DATA.RÓŻNICA)

ü  tekstowe (ZŁĄCZ.TEKSTY, LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, PORÓWNAJ)

ü  wyszukiwania (WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO)

 • łączenie operatorów z podstawowymi funkcjami
 • poprawianie błędów
 • liczenie pomiędzy arkuszami i skoroszytami
 • operacje na datach
 1. Wstawianie do arkuszy podstawowych wykresów
 2. Drukowanie
 • ustawienia widoku arkusza
 • ustawienia obszaru drukowania
 • ustawienia nagłówków i stopek
 • zmiany parametrów
 1. Ochrona
 • kolumn i wierszy
 • arkusza
 • skoroszytu

 

Terminy

 Czas trwania

  13.09.2017 - 14.09.2017   

1  dni szkoleniowe

16  godzin dydaktycznych  

Agenda 

 9.00-11.00
szkolenie

11.00-11.15 
przerwa kawowa

11.15-12.45
szkolenie

12.45-13:15
lunch

13.15-14:45
szkolenie