Warsztaty z Rachunkowości a sprawozdawczość finansowa

klasyfikacja zawodu

ADRESACI SZKOLENIA

Warsztaty przeznaczone są dla osób znających podstawy księgowości, które chcą pogłębić i utrwalić wiedzę na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych. Szkolenie przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku księgowej w dziale księgowym podmiotu gospodarczego, a po uzupełnieniu wiedzy o wynagrodzenia i rozrachunki z ZUS-em do prowadzenia księgowości w małej i średniej firmie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

30 godzin dydaktycznych

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów na kontach księgowych, przygotowują deklaracje rozliczeniowe, bilans, rachunek wyniku i sprawozdanie finansowe.

 1. Zwięzłe podsumowanie podstaw rachunkowości – warsztaty
  • dekretacje
  • księgowania
  • zestawienie obrotów i sald
  • zasady sporządzania rachunek zysków i strat i bilansu
 2. Ewidencja wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac
  • księgowanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzeń
  • zasiłek chorobowy, macierzyński,
  • dodatki i potrącenia
  • deklaracje ZUS
 3. Ewidencja kosztów
  • koszty wg. ustawy o rachunkowości a koszty podatkowe
  • księgowania z uwzględnieniem odpowiednich kont analitycznych mających na celu wyszczególnienie NKUP do celów podatkowych
 4. Ewidencja VAT
  • sporządzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
  • rozliczenia deklaracji VAT
 5. Ewidencja środków trwałych.
  • środki trwałe w budowie,
  • przyjęcie środka trwałego
  • przykłady ewidencji dotyczącej środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym
  • metody amortyzacji, amortyzacja NKUP
 6. Ewidencja CIT
  • kalkulacje podatku dochodowego
  • rozliczenie straty podatkowej.
 7. Przygotowanie rachunku zysków i strat i bilansu

 

Terminy

 Czas trwania

  12.09.2017 – 15.09.2017  

4  dni szkoleniowe

30 godzin dydaktycznych   

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2580 zł.

Cena wszystkich kursów i szkoleń obejmuje:

 • materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe
 • zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Świętej Lipce
 • całodzienne wyżywienie, serwis kawowy 
 • atrakcje turystyczne