Odpisy na ZFŚS w 2015 r. już po raz piąty bez zmian

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Baza wiedzy

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej już po raz piąty pozostawia bez zmian wysokość odpisu ZFŚS.

Po raz kolejny wysokość odpisu ZFŚS ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.Wynagrodzenie to wynosi 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156).

Kwota przeciętnego wynagrodzenia stanowiąca kwotę bazową dla ustalenia wysokości odpisu wynosi 2917,14 zł.

Odpisy na ZFŚS w 2015 r. kształtują się następująco:

 

Autor: Monika Smulewicz