Czy kobieta w ciąży zawsze chroniona jest przed rozwiązaniem umowy o pracę?

Stan ciąży powinien być poświadczony zaświadczeniem lekrskim. Od momentu przedłożenia przez pracownicę zaświadczenia o ciąży znajduje się ona pod szczególną ochroną. Stosunek pracy pracownicy ciężarnej również podlega ochronie - pracodawca nie może ani wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z pracownicą w ciąży.

Rozwiązanie umowy o pracę a stan ciąży

  • Wypowiedzenie jest również wadliwe, gdy ciąża ta skończy się poro
  • W przypadku, gdy kobieta w dniu złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia nie była w ciąży, natomiast była w ciąży w dniu rozwiązania umowy – pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę, wypowiedzenie staję się wadliwe, pracodawca może je wycofać za zgodą pracownicy.
  • nieniem przed upływem okresu wypowiedzenia. Dopiero po powrocie pracownicy do pracy pracodawca może wręczyć pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę.
  • W  przypadku, gdy kobieta zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, powiadomiła pracodawcę o tym już po rozwiązaniu umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę również jest wadliwe, pracodawca powinien przywrócić pracownicę do pracy.
  • W sytuacji, gdy pracownica sama złożyła wypowiedzenie umowy o pracę lub zawarła z pracodawcą porozumienie stron, nie wiedząc, że jest w ciąży  może uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia, powołując się na to, że działała w błędzie.
  •  Jeśli jednak kobieta  złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, nie będąc w ciąży i zaszła w nią w okresie wypowiedzenia, to takie rozwiązanie umowy o pracę nie będzie niezgodne z prawem, tym samym pracodawca nie ma obowiązku przywracać pracownicy do pracy.
  • Zakaz wypowiadania umowy o pracę kobiecie w okresie ciąży dotyczy również wypowiedzenia zmieniającego.

Jedynie, gdy pracodawca przeprowadzający zwolnienia grupowe może dać pracownicy w ciąży wypowiedzenie zmieniające, jeśli nie jest możliwe dalsze jej zatrudniania na dotychczasowym stanowisku. Jeśli takie wypowiedzenie miałoby skutkować obniżeniem jej wynagrodzenia, to przysługuje jej dodatek wyrównawczy przez cały okres objęty ochroną.

  • Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
  • Pracodawca może wypowiedzieć i rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.
  • Pracodawca może wypowiedzieć i rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy zatrudnionej na umowę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Autor: Iwona Wołkiewicz