Czy kobieta w ciąży zawsze chroniona jest przed rozwiązaniem umowy o pracę?

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Baza wiedzy

Stan ciąży powinien być poświadczony zaświadczeniem lekrskim. Od momentu przedłożenia przez pracownicę zaświadczenia o ciąży znajduje się ona pod szczególną ochroną. Stosunek pracy pracownicy ciężarnej również podlega ochronie - pracodawca nie może ani wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z pracownicą w ciąży.

Rozwiązanie umowy o pracę a stan ciąży

Jedynie, gdy pracodawca przeprowadzający zwolnienia grupowe może dać pracownicy w ciąży wypowiedzenie zmieniające, jeśli nie jest możliwe dalsze jej zatrudniania na dotychczasowym stanowisku. Jeśli takie wypowiedzenie miałoby skutkować obniżeniem jej wynagrodzenia, to przysługuje jej dodatek wyrównawczy przez cały okres objęty ochroną.

 

Autor: Iwona Wołkiewicz