Wynagrodzenie minimalne systematycznie rośnie - w 2016 roku wyniesie 1850 zł

Od 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł brutto. Konsekwentnie do zmiany minimalne wynagrodzenie netto w 2016 roku z zastosowaniem podstawowych kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej wyniesie 1.355,69 zł, z zastosowaniem podwyższonych kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej wyniesie 1.360,69 zł - 5 zł więcej.

W stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia minimalnego  obowiązującego w 2015 r. jest to wzrost o 100 zł brutto. Netto płaca minimalna wzrośnie jednak tylko o 69,53 PLN. Składki ZUS i podatek pomniejszą je bowiem o 30,47 zł.

Dla pracowników będących w pierwszym roku pracy wynagrodzenie minimalne nie może być niższe niż 80% stawki. W 2016 r. będzie to kwota 1.480 zł. Do stażu wlicza się tu wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wzrost płacy minimalnej powoduje, że w 2016 r. zmieniają się także m.in. następujące wskaźniki:

  • odprawa pieniężna ograniczona 15-krotnoscią minimalnego wynagrodzenia uległa zwiększeniu do wysokości maksymalnej 27.750 zł.,
  • minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków,
  • dodatek nocny 
  • kwoty wolne od potrąceń.

 

Autor: Monika Smulewicz