Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r

Obecnie maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni (bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie).  Z urlopu mogą korzystać oboje pracujący rodzice, także jednocześnie (wówczas mogą wspólnie przebywać na urlopie przez 13 tygodni),  urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

Po zmianie przepisów (od 2 stycznia 2016 r.) dodatkowy urlop macierzyński zostaje włączony do urlopu rodzicielskiego. Pracownik – ojciec dziecka ma prawo do urlopu rodzicielskiego, jeżeli matka dziecka wykorzystała zasiłek macierzyński za okres odpowiadający pełnemu wymiarowi urlopu macierzyńskiego.

Maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wyniesie

  • do 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka

przy jednym porodzie lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

  • do 34 tygodni – w przypadku urodzenia większej liczby

dzieci przy jednym porodzie lub przyjęcia na wychowanie większej liczby dzieci,

  • do 29 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie

jednego starszego dziecka (w wieku do 7 roku życia lub do 10 roku życia w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym),

W okresie pobierania przez jednego z rodziców zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskieg, należy pamiętać, że łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okres pobierania zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego nie może przekroczyć ogólnego przysługującego wymiaru.

Przykład

Po zmianie przepisów matka dziecka, ubezpieczona z innego tytułu niż stosunek pracy, pobiera zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi 16 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jednocześnie przez te same 16 tygodni z urlopu macierzyńskiego może korzystać pracownik – ojciec dziecka.

 

Autor: Barbara Kochańska-Mierzejewska