Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Baza wiedzy

Obecnie maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni (bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie).  Z urlopu mogą korzystać oboje pracujący rodzice, także jednocześnie (wówczas mogą wspólnie przebywać na urlopie przez 13 tygodni),  urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

Po zmianie przepisów (od 2 stycznia 2016 r.) dodatkowy urlop macierzyński zostaje włączony do urlopu rodzicielskiego. Pracownik – ojciec dziecka ma prawo do urlopu rodzicielskiego, jeżeli matka dziecka wykorzystała zasiłek macierzyński za okres odpowiadający pełnemu wymiarowi urlopu macierzyńskiego.

Maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wyniesie

przy jednym porodzie lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

dzieci przy jednym porodzie lub przyjęcia na wychowanie większej liczby dzieci,

jednego starszego dziecka (w wieku do 7 roku życia lub do 10 roku życia w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym),

W okresie pobierania przez jednego z rodziców zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskieg, należy pamiętać, że łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okres pobierania zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego nie może przekroczyć ogólnego przysługującego wymiaru.

Przykład

Po zmianie przepisów matka dziecka, ubezpieczona z innego tytułu niż stosunek pracy, pobiera zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi 16 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jednocześnie przez te same 16 tygodni z urlopu macierzyńskiego może korzystać pracownik – ojciec dziecka.

 

Autor: Barbara Kochańska-Mierzejewska