Zmiana liczby części urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie okresu na jego wykorzystanie

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Baza wiedzy

Obecnie urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w maksymalnie 3 częściach, przypadających jedna po drugiej, bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim, nie krótszych niż 8 tygodni, jeśli pracownikowi pozostał do wykorzystania wymiar urlopu rodzicielskiego krótszy niż 8-tygodniowy, to nie może już z niego skorzystać.

Po zmianie przepisów (od 2 stycznia 2016 r.): urlop będzie można wykorzystać nadal jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach, 16 tygodni trzeba będzie wykorzystać bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Pozostałą część urlopu w wymiarze 16 tygodni będzie można wykorzystać jednorazowo lub w częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.

Po zmianie przepisów (od 2 stycznia 2016 r.): żadna z części, co do zasady, nie będzie mogła być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

1) pierwszej części urlopu, która w przypadku:

2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania, ostatnia część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni z urlopu będą mogli korzystać oboje rodzice, na przykład dzieląc się nim lub wykorzystując jednocześnie.

Przykład

Pracownica zakończyła urlop macierzyński 15 stycznia 2016 r. Następnie z 15 tygodni urlopu rodzicielskiego może skorzystać pracownik – ojciec dziecka, a z kolejnych 17 tygodni ponownie pracownica – matka dziecka.

Przykład

Pracownik i pracownica chcą podzielić się urlopem rodzicielskim. Korzystanie z tego urlopu przez oboje z nich oznacza, że urlop zostanie wykorzystany w minimum 2 częściach. Mogą zatem np. wykorzystać wspólnie (jednocześnie) po 8 tygodni urlopu każde (w sumie będzie to 16 tygodni urlopu) i któreś nich może jeszcze skorzystać z trzeciej części w wymiarze 16 tygodni. Jeśli oboje rodzice wspólnie (jednocześnie) wykorzystają np. 15 tygodni urlopu, to w sumie wykorzystają 30 tygodni i mogą jeszcze skorzystać z trzeciej części, ponieważ do wykorzystania pozostaną im 2 tygodnie.

 

Autor: Barbara Kochańska-Mierzejewska