Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.680 zł .

W stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia minimalnego  obowiązującego w 2013 r. jest to wzrost o 80 zł brutto. Wynagrodzenie minimalne zostało ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2012 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku (Dz.U.2012.poz.1026).

Dla pracowników będących w pierwszym roku pracy wynagrodzenie minimalne nie może być niższe niż 80% stawki. W 2014 r. będzie to kwota 1.344 zł. Do stażu wlicza się tu wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wzrost płacy minimalnej powoduje, że w 2014 r. zmieniają się także m.in. następujące wskaźniki:

  • odprawa pieniężna ograniczona 15-krotnoscią minimalnego wynagrodzenia uległa zwiększeniu do wysokości maksymalnej 25.200 zł.,
  • minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków,
  • dodatek nocny 
  • kwoty wolne od potrąceń.

 

Autor: Monika Smulewicz