Tarcza Antykryzysowa – Podatek PIT: Większe Limity Niektórych Zwolnień.

Pit

 

Ustawa z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568) zwana tarczą antykryzysową zwiększyła roczny limit zwolnień z podatku PIT dla wybranych świadczeń.

Zwiększenia dotyczą:

1)      zapomogi z funduszy organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji

– do wysokości nieprzekraczającej 3.000 zł (z 1.000 zł) - 2020

2)      zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wypłacane z innych źródeł, niż funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej 10.000 zł (z 6.000 zł) 2020

3)      świadczenia pieniężne oraz rzeczowe sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.000 zł (z 1.000 zł)

4)      dopłaty z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 – do wysokości nieprzekraczającej 3.000 zł (z 2.000 zł)

Limit nie został zwiększony bezterminowo. W odniesieniu do zapomóg, o których mowa w pkt 1) i 2) zwiększenie dotyczy tylko 2020 r. Natomiast w przypadku świadczeń z ZFŚS oraz dopłat do wypoczynku limity zwiększono na 2020 i 2021 r.

Jeśli w przypadku któregoś z ww. świadczeń przekroczono wcześniej obowiązujący limit i pobrano podatek to nie ma potrzeby dokonywania korekty. Na moment pobranie podatku płatnik działał prawidłowo. Nadpłata zostanie wykazana w zeznaniu rocznym.

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Mirosława Zugaj - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ