Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r. (2)

Od 1 stycznia 2015 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.750 zł .

W stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia minimalnego  obowiązującego w 2014 r. jest to wzrost o 70 zł brutto. Wynagrodzenie minimalne zostało ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2014 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku (Dz.U.2014.poz.1220).

Dla pracowników będących w pierwszym roku pracy wynagrodzenie minimalne nie może być niższe niż 80% stawki. W 2015 r. będzie to kwota 1.400 zł. Do stażu wlicza się tu wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wzrost płacy minimalnej powoduje, że w 2015 r. zmieniają się także m.in. następujące wskaźniki:

  • odprawa pieniężna ograniczona 15-krotnoscią minimalnego wynagrodzenia uległa zwiększeniu do wysokości maksymalnej 26.250 zł.,
  • minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków,
  • dodatek nocny 
  • kwoty wolne od potrąceń.

 

Autor: Monika Smulewicz