Odpoczynek dobowy

Dobowy odpoczynek – to ustawowa gwarancja 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie pracowniczej. Maksymalny okres czasu jaki może przepracować pracownik, nie naruszając tej normy wynosi 13 godzin.   

Pamiętajmy, że przez dobę pracowniczą należy rozumieć kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Nie możemy również zapomnieć o tym, iż pracownik nie może dwukrotnie rozpoczynać pracy w tej samej dobie pracowniczej.

Przykład:

Pracownik firmy X zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Jego doba pracownicza to 24 kolejne godziny od godziny, w której rozpoczął pracę, czyli 8-8.

Maksymalny czas przez jaki pracownik może pozostać w dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy w okresie poniedziałek – piątek to kolejne 5 godzin po zakończeniu pracy każdego dnia roboczego tj. w godzinach 16-21.

DT

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

DM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

GP

8-16

8-16

8-16

8-16

8-16

 

 

DP

8-8

8-8

8-8

8-8

8-8

 

 

MCDP w DP

16-21

16-21

16-21

16-21

16-21

 

 

 

Legenda:

DT – dzień tygodnia

DM – dzień miesiąca

GP – godziny pracy

DP – doba pracownicza

MCDP w DP – maksymalny czas dyspozycji pracownika w dobie pracowniczej          

 

Autor: Monika Smulewicz