Wymiar czasu pracy w 2016 roku

Rok 2016 będzie bardzo pracowity. Przepracujemy łącznie 2.016 godzin, tj. 252 dni. Dni wolnych od pracy odnotujemy tyle samo co w 2015 r. tj.  113 dni. Cztery dni świąteczne przypadną  w sobotę, w związku z czym "utracimy" możliwość dodatkowych dni „wolnych od pracy”.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy ?

Wymiar czasu pracy to czas w jakim pracownik zobowiązał się pozostawać w dyspozycji pracodawcy w danym dniu roboczym i “uśrednionym” tygodniu pracy. Wymiar czasu pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 8 godzin dziennie i 40 w tygodniu, na 1/4 etatu 2 godziny dziennie i 10 tygodniowo. Wymiar czasu pracy określa więc ile czasu zgodnie z umową pracownik powinien poświęcić swemu pracodawcy.

Wymiar czasu pracy oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Obliczając wymiar czasu pracy pamiętajmy o tym iż:

  • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

 

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy

miesiąc

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 2 święta

152

19

II

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień

168

21

III

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni - 8 godz. x 1 święto

176

22

IV

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień

168

21

V

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 2 święta

160

20

VI

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni

176

22

VII

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień

168

21

VIII

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni - 8 godz. x 1 święto

176

22

IX

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni

176

22

X

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień

168

21

XI

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 2 święta

160

20

XII

40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 1 święto

168

21

razem

2.016

252

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

okres

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I-III

40 godz. x 13 tyg. - 8 godz. x 3 święta

496

62

IV-VI

40 godz. x 13 tyg. - 8 godz. x 2 święta

504

63

VII-IX

40 godz. x 13 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 1 święto

520

65

X-XII

40 godz. x 13 tyg. - 8 godz. x 3 święta

496

62

razem

2.016

252

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe

okres

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I-IV

40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 3 święta

664

83

V-VIII

40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 3 dni - 8 godz. x 3 święta

680

85

IX-XII

40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 3 święta

672

84

razem

2.016

252

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe

okres

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I-VI

40 godz. x 26 tyg. - 8 godz. x 5 świąt

1.000

125

VII-XII

40 godz. x 26 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 4 święta

1.016

127

razem

2.016

252

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy

okres

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I-XII

40 godz. x 52 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 9 świąt

2.016

252

razem

2.016

252

 

Autor: Monika Smulewicz