Wigilia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej.

 

W dniu 24 grudnia 2018 r. pracownicy administracji rządowej mają dzień wolny. Urzędy zamiast w Wigilię otwarte będą w sobotę 15 grudnia 2018 r. Zarządzenie dotyczące wolnej Wigilii wydał Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

      Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pracownicy urzędów administracji rządowej otrzymali 24 grudnia 2018 r. dzień wolny. Zgodnie z przepisami dodatkowy dzień wolny w takim przypadku należy odpracować. Tym samym zarządzeniem ustalono, że 15 grudnia 2018 r.,         w sobotę urzędy będą otwarte.

 

Należy zwrócić uwagę, że dzień wolny dotyczy pracowników administracji rządowej, czyli osób zatrudnionych w ministerstwach, urzędach centralnych, wojewódzkich, jak również w urzędach KAS, urzędach statystycznych. Wolne 24 grudnia 2018 r. mają również pracownicy zatrudnieni w nadzorze budowlanym.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej dyrektorzy generalni urzędów albo kierownicy mają obowiązek poinformować zarówno swoich pracowników, jak i interesantów co najmniej 14 dni przed dniem wolnym o pracującej sobocie. Sposób informowania pracowników oraz interesantów nie jest z góry narzucony. Należy to zrobić zgodnie z zasadami informowania przyjętymi w danym urzędzie.

Zarządzenie ustalające 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy nie dotyczy pracowników samorządowych. Do pracowników samorządowych należą pracownicy zatrudnieni:

  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty