Dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 1 listopada

Zgodnie z artykułem 130 § 2 kodeksu pracy ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin’’. Artykuł ten stanowi dla pracowników podstawę do uzyskania dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy w danym roku święto przypada w sobotę. Taka sytuacja ma miejsce właśnie 1 listopada 2014 r.

Wymiar czasu pracy to czas w jakim pracownik zobowiązał się pozostawać w dyspozycji pracodawcy w danym dniu roboczym i “uśrednionym” tygodniu pracy. Wymiar czasu pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 8 godzin dziennie i 40 w tygodniu, na 1/4 etatu 2 godziny dziennie i 10 tygodniowo. Wymiar czasu pracy określa więc ile czasu zgodnie z umową pracownik powinien poświęcić swemu pracodawcy.

Wymiar czasu pracy oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

 

Obliczając wymiar czasu pracy pamiętajmy o tym iż:

  • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
  • wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

 

LISTOPAD
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

 

W przedstawionym okresie rozliczeniowy występują:

  • cztery pełne tygodnie ( od 01.11. do 28.11.),
  • nie występują dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku
  • w okresie rozliczeniowym występują  dwa święta,jedno  święta (1.11) przypadają w sobotę, drugoe (11.11) we wtorek

 

Obliczenie obowiązującego w maju wymiaru czasu pracy kształtuje się następująco:

4 tygodnie * 40 - 2 dni * 8 =  144 godziny

W listopadzie 2014 roku mamy więc do przepracowania tylko 144 godziny. W związku z tym, że świeto przypadło w sobotę, w większości przypadków dniu wolnym od pracy, pracownicy "zyskują" dodatkowy dzień wolny od pracy, który powinni wykorzystać do końca okresu rozliczeniowego.