Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy zmianie wymieru etatu w okresie zatrudnienia ?

Pracownik jest zatrudniony od 01.08.2008 r.  w pełnym wymiarze czasu pracy, dostarczył następujące dokumenty do zatrudnienia:

 • Świadectwo liceum ekonomicznego (4 lata);
 • I świadectwo pracy z okresu zatrudniania: 01.02.2001 – 26.06.2002
 • II świadectwo pracy z okresu zatrudniania: 13.08.2002 – 31.03.2005,
 • W okresie od 01.04.2005 do 30.09.2007 własna działalność gospodarcza;
 • Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w Irlandii w okresie od 22.10.2007 do 20.06.2008 r.

Pracownik w okresie od 10.05.2009 r. do 31.10.2009 r.  złożył podanie o obniżenie czasu pracy do 7/8 etatu.

Pracownik rozwiązuje umowę o pracę z dniem 01.06.2010 r.

 • Policz urlop należny pracownika w 2008, 2009 i 2010 r.
 • Uwzględni urlop wykorzystany w 2008 r. w ilości 6 dni, w 2009 w ilości 115 godzin, w 2010 – 11 dni
 • Policz dni pozostałe, za ile godzin pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za urlop, czy będzie to również ekwiwalent za urlop zaległy.

 

Rozwiązanie:

Ustalamy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

 • Obliczamy pierwszy okres zatrudnienia:

I świadectwo pracy z okresu zatrudniania: 01.02.2001 – 26.06.2002

 

2002

06

26

-

2001

02

01

=

1

4

25

 

 • Obliczamy drugi okres zatrudnienia:

II świadectwo pracy z okresu zatrudniania: 13.08.2002 – 31.03.2005,

 

2005

03

31

-

2002

08

13

=

2

07

18

 

 • Obliczamy kolejny okres aktywności zawodowej

 W okresie od 01.04.2005 do 30.09.2007 własna działalność gospodarcza

 Okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie zaliczamy do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu.

 •  Obliczamy okres pracy za granicą

Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w Irlandii w okresie od 22.10.2007 do 20.06.2008 r.

 

2008

06

20

-

2007

10

22

=

0

07

28

 

Obliczamy łączny staż pracy:

 

1

4

25

 

2

07

18

 

0

07

28

+

4

00

00

=

8

08

11

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika wynosi 20 dni.

Obliczamy kiedy pracownik nabędzie prawo do 26 dni urlopu:

 

2008

08

01

-

8

8

11

=

1999

11

20

 

Początek wysługi lat ustaliliśmy na dzień 20 listopada 1999 r., aby obliczyć kiedy pracownik nabędzie prawo do 26 dni urlopu należy dodać 10 lat.

 

1999

11

20

-

10

0

0

=

2009

11

20

 

Pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze 26 dni urlopu z dniem 20 listopada 2009 r.

Ustalamy urlop należny w roku 2008

W okresie 01.08 – 31.12 pracownik pracuje w wymiarze 1/1 etatu

20 : 12 * 5 = 9 dni, czyli 72 godziny

Wykorzystał 6 dni urlopu, czyli 48 godzin.

Pozostało: 3 dni, czyli 24 godziny.

Ustalamy urlop należny w roku 2009

W roku 2009 w dniu 20.11.2009 r. pracownik nabył prawo do urlopu w wymiarze 26 dni.

W okresie 01.01 – 10.05 pracownik pracuje w wymiarze 1/1 etatu

Obliczamy urlop należny za okres styczeń-maj

26/12*5=11 dni

W okresie od 10.05.2009 r. do 31.10.2009 r.  złożył podanie o obniżenie czasu pracy do 7/8 etatu

Obliczamy wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia:

26 * 7/8 = 23 

Obliczamy urlop należny za okres czerwiec-październik

23/12*5=10 dni

W okresie 01.11 – 31.12 pracownik pracuje w wymiarze 1/1 etatu

Obliczamy urlop należny za okres listopad-grudzień

26/12*2=5

Łącznie pracownikowi przysługuje 11+10+5=26 dni, czyli 208 godzin

Wykorzystał 115 godzin.

Pozostały: 93 godziny urlopu

Ustalamy urlop należny w roku 2010

Pracownik rozwiązuje umowę o pracę z dniem 01.06.2010 r.

W okresie 01.01 – 01.06 pracownik pracuje w wymiarze 1/1 etatu

Obliczamy urlop należny za okres styczeń-czerwiec

26/12*6=13 dni, czyli 104 godziny

Wykorzystał 11 dni, czyli 88 godzin.

Pozostało: 2 dni, czyli 16 godzin.

Ekwiwalent to wypłaty: 24 godziny ( rok 2008) + 93 godziny (rok 2009) + 16 godzin ( rok 2010)= 133 godziny.

Pracownik otrzyma ekwiwalent za 133 godziny niewykorzystanego urlopu ( 104 godziny-urlop bieżący + 29 godzin urlop zaległy).