Świadczenie rodzicielskie w 2016 roku

Z dniem 2 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady udzielania urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich. Od nowego roku z podobnych uprawnień korzystać będą rodzice nie zatrudnieni na etacie. Z początkiem stycznia 2016 roku w życie weszły również nowe świadczenia, nie wynikające z kodeksu pracy.

Świadczenie rodzicielskie – 1000 zł – przysługiwać będzie także tym rodzicom, którzy nie odprowadzają składki chorobowej:

  • Pracującym na umowę zlecenia
  • Pracującym na umowę o dzieło
  • Bezrobotnym
  • Prowadzącym działalność gospodarczą
  • Studentom
  • Rolnikom
  • Osobom, które przysposobiły dziecko oraz rodzicom zastępczy

 

Świadczenie będzie przysługiwało przez okres 52 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka i aż do 71 tygodni w przypadku urodzenia dzieci z ciąż mnogich.

Wysokość zasiłku nie jest uzależniona od ilości dzieci, na jakie zasiłek jest przyznawany. Matka wieloraczków otrzyma 1000 zł, ale będzie pobierać go przez okres dłuższy niż 52 tygodnie.

Przy udzielaniu świadczenia rodzicielskiego nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe rodzica.

Świadczenie to nie przysługuje jednak rodzicom, których dziecko umieszczone zostało w domu dziecka lub rodzinie zastępczej; rodzicom, którzy korzystają z takiego uprawnienia za granicą  oraz w przypadku gdy jedno z rodziców pobiera zasiłek macierzyński.

Wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez urząd miasta, urząd gminy lub ośrodki pomocy społecznej. Po uprawnienie rodzic może się zgłosić w ciągu trzech miesięcy od dnia porodu.

 

Autor: Iwona Wołkiewicz