Ryczałt za pracę w nadgodzinach w zadaniowym systemie czasu pracy

Dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy pracowników. W tym systemie pracownik rozliczany jest z wykonanych zadań, które powinny być tak ustalone, aby ich wykonanie możliwe było w podstawowych normach czasu pracy tj. 8-godzinnej normie dobowe i przeciętnie 40-godzinnej normie tygodniowej. W przypadku, gdy plan zadań wyznaczony był niewłaściwie i  pracownik nie był w stanie wykonać go w podstawowych normach czasu pracy, mogą pojawić się godziny nadliczbowe., a to zobowiązuje pracodawcę do ich rozliczenia.

Praktycznym rozwiązaniem dla pracodawcy, w sytuacji kiedy dokładne ustalenie nadgodzin jest utrudnione, może być  rozliczanie godzin nadliczbowych ryczałtem, który będzie wypłacany raz w miesiącu łącznie z wynagrodzeniem z pracę. Pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych – regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym – określa, które stanowiska pracy zostaną objęte rozliczaniem godzin nadliczbowych ryczałtem. W umowie o pracę, indywidualnie dla każdego pracownika,  określa kwoty wprowadzonych ryczałtów.

Wprowadzając ryczałt należy kierować się właściwym wyliczeniem jego kwoty. To sprawia pracodawcy najwięcej problemu. Wysokość ryczałtu powinien odpowiadać wynagrodzeniu za przewidywaną liczbę nadgodzin. Złe oszacowanie liczby ewentualnych nadgodzin, a tym samym błędne wyliczenie ryczałtu, może spowodować żądanie pracownika o rozliczenie wszystkich godzin nadliczbowych nieuwzględnionych w ryczałcie.

Opracowanie: Iwona Wołkiewicz