Do 21 września przygotuj aktualizację informacji o warunkach zatrudnienia

 

W dniu 22 lutego br. weszły w życie duże zmiany w umowach na czas określony.

Część z tych zmian dotyczyła możliwości i sposobu wypowiadania takich umów.

Przede wszystkim wyprowadzono zasadę, że wszystkie umowy są wypowiadalne, bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków, tak jak to było dotychczas  (aby wypowiedzieć umowę na czas określony konieczne było zawarcie jej na dłużej  niż 6 miesięcy i dokonanie stosownego zapisu w samej umowie).

Kolejne zmiany  dotknęły okresów wypowiedzenia. Do 22 lutego, o ile umowa spełniała wymienione wcześniej warunki, przy wypowiadaniu obowiązywał zawsze taki sam okres wypowiedzenia wynoszący 2 tygodnie. Dla umów na zastępstwo przewidziany był okres 3-dniowy.

Na skutek nowelizacji Kodeksu pracy zrównano zasady ustalania okresu wypowiedzenia umów na czas określony, w tym również zawartych na czas zastępstwa, z umowami na czas nieokreślony.

Aktualnie okres wypowiedzenia jest zatem uzależniony od łącznego stażu pracy pracownika u danego pracodawcy.

Przepisy przejściowe określiły, że dla umów trwających w dniu wejścia w życie nowych regulacji, staż na potrzeby ustalenia okresu wypowiedzenia będzie naliczany od dnia zmiany przepisów tj. od 22 lutego br.

W związku z tym obowiązujący dotychczas dla tych umów dwutygodniowy okres wypowiedzenia (o ile był przewidziany) z dniem 21 sierpnia br.  uległ zmianie na jednomiesięczny.

Powoduje to konieczność wystawienia nowych informacji o warunkach zatrudnienia  (na podstawie art. 29 §3 kp), w których zostanie uaktualniony okres wypowiedzenia. Kodeks pracy przewiduje czas na sporządzenie nowych informacji -  1 miesiąc od zmiany warunków zatrudnienia. W tym wypadku termin upłynie 21 września 2016 roku.

Kolejna weryfikacja okresu wypowiedzenia będzie konieczna albo po upływie trzech lat albo po zawarciu nowej umowy (kolejnej na czas określony lub na czas nieokreślony).

 

Śledź wpisy na naszym blogu, juz wkrótce kolejne ciekawe treści. Polecamy rónież: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Agnieszka Wachowicz - wykładowca na kursach z zakresu kadr i płac organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.