Urlop wychowawczy - komu i ile ?

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Jednakże każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu. W konsekwencji tej regulacji, jeśli matka dziecka zamierza wykorzystać pełny wymiar urlopu, będzie przysługiwało jej tylko 35 miesięcy, gdyż 1 miesiąc tego urlopu jest zagwarantowany ojcu dziecka. Zasadą jest, że żaden z rodziców lub opiekunów dziecka nie może zrezygnować z gwarantowanego miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna. Niewykorzystany przez drugiego rodzica 1 miesiąc urlopu wychowawczego przepada.

Prawo przewiduje jednak wyjątkową sytuację, w której jeden z rodziców może wykorzystać urlop wychowawczy w pełnym wymiarze. Z 36 miesięcy urlopu wychowawczego może skorzystać matka lub ojciec dziecka, gdy drugi z rodziców nie żyje albo nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony czy uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Wymiar urlopu wychowawczego, po ostatnich zmianach, w przypadku dziecka niepełnosprawnego został przez ustawodawcę uregulowany na dotychczasowych zasadach. Rodzice dziecka niepełnosprawnego nie mogą więc liczyć na dłuższy wymiar urlopu. Wszystkim rodzicom, niezależnie od tego czy dziecko jest niepełnosprawne, przysługuje 36 miesięcy.

Pracownik może wykorzystać urlop wychowawczy nawet w pięciu częściach.  Podziału dokonuje się w sposób dowolny, wybrany przez rodziców. Wniosek o urlop wychowawaczy należy złożyć na 14 dni przed jego planowanym wykorzystaniem. Pracownik może także w dowolnym momencie zrezygnowac z urlopu wychowawczego informujac pracodawce o tym fakcie na 30 dni przed  planowanym powrotem do pracy.

Równoczesne przebywanie na urlopie przez rodziców

Prawo przewiduje możliwość równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców. Ustawodawca przewidział jednak pewne ograniczenie. Dotyczy ono granicy czasowej jednoczesnego przebywania na urlopie. Obecnie czas ten wynosi do 4 miesięcy.