Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 roku

1 stycznia 2017 roku przywitał nas licznymi zmianami w prawie pracy. Czy jesteś już na nie przygotowana ? Czy wiesz kto i kiedy ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń ? Kiedy wystawiamy świadectwo pracy ? Jeśli nie, koniecznie przeczytaj najnowszy artykuł Iwony Wołkiewicz o zmianach w prawie pracy.

Tworzenie regulaminów wynagradzania

Regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowo muszą tworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników, z wyjątkiem tych, którzy objęci są układem zbiorowym pracy. W przypadku firm zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych układem zbiorowym, mogą dobrowolnie tworzyć regulamin pracy i wynagradzania. Natomiast pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, a poniżej 50 pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym powinni tworzyć regulamin pracy i wynagradzania, jeśli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Wystawienie świadectwa pracy

Pracodawca w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, w przypadku, jeśli nie zamierza zawrzeć z pracownikiem kolejnej umowy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Jeśli pracodawca decyduje się na nawiązanie z pracownikiem kolejnej umowy w ciągu do 7 dni od daty zakończenia poprzedniej zobowiązany jest wydać świadectwo pracy tylko na wniosek pracownika. Jeśli pracownik złoży takowy pisemny wniosek, pracodawca musi wystawić takie świadectwo w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Przepisy przejściowe zobowiązują natomiast pracodawców do wydania pracownikom, zatrudnionym 1 stycznia 2017 r. na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej na okres próbny lub na czas określony u danego pracodawcy, świadectw pracy za zakończone do 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca na realizację tego obowiązku ma czas do 30 czerwca 2017 r.

Również od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292).

Ujednolicenie i wydłużenie terminów na złożenie odwołania do sądu w przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Od 1 stycznia 2017 pracownicy będą mieli więcej czasu na złożenie do sądu wniosku o odwołanie się od wypowiedzenia, złożenie żądania o przywrócenie do pracy. Niezależnie od tego czy pracownikowi wręczono rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia termin odwoławczy będzie jednakowy tj. 21 dni.

Obowiązek wystawiania na piśmie umów o współodpowiedzialności materialnej

Nowe przepisy wprowadzają zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umów o współodpowiedzialności materialnej za mienie powierzone. Zmiana ta nie będzie dotyczyć umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r. Umowy te, nawet zawarte bez zachowania formy pisemnej, pozostają ważne.

 

Śledź wpisy na naszym blogu, już wkrótce kolejne ciekawe treści. Polecamy rónież: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach kadrowo-płacowych organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.