Odmowa przyjęcia nowych warunków o pracę a prawo do odprawy

Pracodawca w przypadku, gdy jest w ciężkiej sytuacji finansowej lub jest w okresie zmian organizacyjnych lub technologicznych może wręczyć pracownikom wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. W wypowiedzeniu tym musi zawrzeć, które warunki ulegają zmianie oraz przedstawić nowe warunki umowy. Pracownik, który nie chce przyjąć nowych warunków umowy o pracę może do połowy okresu wypowiedzenia złożyć odmowę, wtedy to wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie definitywne. Czy w takiej sytuacji można uznać, że pracownik nabywa prawo do odprawy, jeżeli jednym z powodów ustania zatrudnienia jest nieprzyjęcie przez niego wypowiedzenia zmieniającego?

Pracownik, który odchodzi z pracy w wyniku przekształcenia wypowiedzenia zmieniającego w definitywne, nabędzie prawo do odprawy jednak warunkiem nabycia prawa do odprawy jest to, aby przyczyna zwolnienia nieleżąca po stronie pracownika była wyłącznym powodem rozwiązania stosunku pracy.

Śledź wpisy na naszym blogu, już wkrótce kolejne ciekawe treści. Polecamy również: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.