Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do czasu porodu a limity umów terminowych.

Pracownica w ciąży zatrudniona w na umowę o pracę, niezależnie czy jest to umowa na czas nieokreślony czy czas określony (z wyjątkiem umowy na zastępstwo) ma prawo do szczególnej ochrony zatrudnienia. W przypadku umów na czas określony, które uległyby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, wprowadzono przepis o obowiązku ich przedłużenia do czasu porodu. Przedłużenie umowy do dnia porodu w sytuacji wskazanej w art. 177 § 3 K.p. następuje na mocy tego przepisu, bez konieczności przygotowywania odrębnego dokumentu. Bywa tak, że dla celów formalnych pracodawcy przygotowują aneks do umowy. Może dojść do takiej sytuacji, iż przedłużenie umowy do dnia porodu mogłoby  powodować naruszenie limitów "33 i 3. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęło stanowisko (podobnie wypowiedział się też Główny Inspektorat Pracy), że przedłużenie umowy do dnia porodu nie narusza zasad związanych z limitowaniem umów terminowych co jednocześnie oznacza, że nie powoduje przekształcenia się tej umowy w umowę na czas nieokreślony.

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ