Czy każda pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerwy na karmienie?

Zgodnie z art. 187 k.p. pracownicy, która karmi piersią, przysługuje prawo do przerw na karmienie. Ich wymiar zależy od liczby dzieci, które karmi piersią pracownica, a prawo do tych przerw od liczby godzin pracy w dobie pracowniczej. Toteż w przypadku kobiet karmiących, które pracują w wymiarze krótszym niż 4 godziny dziennie, przerwa na karmienie nie przysługuje.

Jedna przerwa na karmienie przysługuje pracownicy, której czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie. Jeśli karmi jedno dziecko ma prawo do jednej 30 minutowej przerwy a jeśli większą ilość dzieci (urodzonych przy jednym porodzie) przysługuje jej jedna przerwa 45 minutowa.

Kobieta, pracująca ponad 6 godzin na dobę ma prawo do dwóch 30 minutowych przerw przy karmieniu jednego dziecka i dwóch 45 minutowych przerw przy karmieniu większej liczby dzieci. Obie te przerwy można łączyć.

Przerwy na karmienie wliczane są do czasu pracy i powinny być wykazywane w ewidencji czasu pracy.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ