Od 1 stycznia 2019 r. akta pracownicze przechowujemy według nowych przepisów cz.I

 

Nowe przepisy wprowadzają możliwość  przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 1999 roku przez 10 lat, a nie jak dotychczas przez 50 lat..

Z takiego prawa będzie mógł skorzystać pracodawca w przypadku zatrudniania pracowników po 1 stycznia 2019 r pod warunkiem, że będzie przesyłać do ZUS miesięczne raporty dotyczące wysokości przychodu.

Z nowych przepisów będą mógł również skorzystać pracodawca w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 , jednak tylko wtedy gdy prześle  do ZUS raport, w który zawierać będzie  informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty .

W przypadku pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca w dalszym ciągu jest zobowiązany przechowywać akta pracownicze 50 lat.

Nowe regulacje dają pracodawcy również możliwość prowadzenia akt pracowniczych w formie elektronicznej.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ