Nowe zasady dotyczące akt pracowniczych cz.III

Wydanie teczki pracowniczej i zasady niszczenia akt osobowych - nowe zasady dotyczące akt pracowniczych.

  • Odbiór teczki osobowej przez pracownika

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom rodziny pracowników, jeżeli takowi zgłoszą się po odbiór akt osobowych, poprzedniej postaci teczki  osobowej w terminie 30 dni od zawiadomienia po zmianie formy archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

Pracownik, po upływie wymaganego okresu przechowywania akt pracowniczych, będzie miał prawo do odbioru akt osobowych do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji.

  • Zasady niszczenia akt pracowniczych przez pracodawcę

Pracodawca ma obowiązek zniszczenia akt osobowych po upływie okresu przechowywania tj. w terminie najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu odbioru akt osobowych.

Pracodawca ma możliwość zniszczenia poprzedniej postaci dokumentacji, w przypadku na przejście na inną formę archiwizacji dokumentów.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ