Jak prawidłowo rozliczyć umowę o dzieło zawartą z własnym pracownikiem?

 

Każda osoba, która kiedykolwiek naliczała wynagrodzenia pracownicze, doskonale wie jak wysokie są koszty związane z zatrudnieniem.Nie dziwi w związku z tym fakt, że pracodawcy szukają bezustannie sposobów na to, aby zoptymalizować koszty. Jednym z takich sposobów wydaje się być zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o dzieło. Umowy takie są bowiem zwolnione ze składek ZUS, a w niektórych przypadkach, dodatkowo, będzie można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu przysługujące twórcy.

Faktycznie przez wiele lat całkiem dobrze takie rozwiązanie działało. Nie przypadkowo jest tu użyty czas przeszły. W obecnym stanie prawnym, jeżeli pracownik oprócz umowy o pracę zawarł z pracodawcą umowę o dzieło – umowa ta, dla celów ZUS jest traktowana tak samo jak umowa o pracę. Pracownik, podlega w tej sytuacji wszystkim składkom, zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy o dzieło.

Rozliczając łączne wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych umowa o pracę oraz umowa o dzieło są odrębnymi źródłami przychodów. To z kolei nakłada na pracodawcę obowiązek odrębnego ustalenia zaliczki na podatek dochodowy z umowy o pracę i odrębnego ustalenia zaliczki z umowy o dzieło.

Prześledźmy takie rozliczenie na konkretnym przykładzie:

Załóżmy, że na stanowisku administracyjnym mamy zatrudnionego pana Zenka na podstawie umowy o pracę, z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 2500 zł. Jest pracownikiem miejscowym, złożył PIT-2, znajduje się w pierwszym progu podatkowym.

Ten sam Zenek posiada również wyjątkowe zdolności plastyczne, w związku z tym zleciliśmy mu namalowanie ogromnego obrazu, który będzie zdobił salę konferencyjną. Zamówienie wyceniliśmy na 5500 zł i podpisaliśmy stosowną umowę o dzieło.

Rozliczenie obu umów będzie wyglądało następująco:

 

Umowa o pracę

Umowa o dzieło

Kwota wynagrodzenia:

2500,00

5500,00

Postawa ubezpieczeń społecznych

8000,00

Ubezpieczenie emerytalne

780,80

Ubezpieczenie rentowe

120,00

Ubezpieczenie chorobowe

196,00

Suma składek społecznych finansowanych przez ubezpieczonego

1096,80

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego do wykazania w raporcie RCA

6903,20

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego (kwota z umowy pomniejszona o sumę składek społecznych) – musimy tu liczyć osobno dla każdej umowy z uwagi na wyliczenia podatkowe.

2157,25

4745,95

Ubezpieczenie zdrowotne

194,15

427,14

Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

167,19

367,81

Koszty uzyskania przychodu (w przypadku umowy o dzieło 50%)

111,25

2372,98

Podstawa podatku dochodowego od osób fizycznych

2046,00

2373,00

Kwota wolna (złożony PIT-2)

46,33

-

Zaliczka na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej

321,95

427,14

Zaliczka na podatek do odprowadzenia do US

155,00

59,00

Kwota do wypłaty (kwoty z umowy pomniejszone o sumę składek społecznych z obu umów, składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek do odprowadzenia do US)

6067,91

 

Polecamy: Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem (poziom podstawowy)

Autor: Katarzyna Paczkowska - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ