Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, a obowiązki płatnika składek wobec ZUS. cz.2

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Kadry i płace
Sylwia Kucharska

Jakie są terminy na złożenie raportu ZUS RIA?

Termin na złożenie do ZUS raportu informacyjnego ZUS RIA, związany jest z terminem zakończenia pracy i wyrejestrowania przez pracownika z ubezpieczeń społecznych. 

Jeżeli pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania raportów i nie odwoła go - wówczas raport informacyjny ZUS RIA za każdego pracownika i zleceniobiorcę, powinien przekazać:

Dodatkowo pracodawca będzie miał obowiązek:

 

Dane, które pracodawca jest zobowiązany przekazać w raporcie informacyjnym ZUS RIA.

W raporcie informacyjnym ZUS RIA pracodawca podaje dane, które obejmują:

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ