Obowiązki Pracodawcy oraz ZUS względem ubezpieczonego w związku ze zmianami od 1 stycznia 2019. cz.3

Pracodawca powinien przekazać pracownikowi po złożeniu raportu informacyjnego ZUS RIA:

 • kopię przekazanego do ZUS raportu informacyjnego ZUS RIA, aby mógł zweryfikować zawarte w nim informacje,
 • dowody potwierdzające wykonywanie w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
 • dowody potwierdzające wykonywanie w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (pracy wymienionej w nowych wykazach).

Jeśli pracodawca nie złoży za pracowników raportów informacyjnych ZUS RIA, będziesz zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń, akta osobowe przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez pracownika pracy

ZUS poinformuje pracownika o złożeniu raportu informacyjnego ZUS RIA przez pracodawcę w

 • w informacji o stanie konta w ZUS, przesłanej za rok, w którym raport informacyjny ZUS RIA został przekazany do ZUS,
 • wraz z formularzem PIT przesłanym za rok, w którym raport informacyjny ZUS RIA został przekazany do ZUS - jeśli pracownik jest uprawniony do świadczenia emerytalno-rentowego i informacja o stanie konta w ZUS nie jest do niego wysyłana.

ZUS poinformuje byłego pracownika o:

 • skróconym okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej,
 • prawie do odbioru dokumentacji pracowniczej i terminie jej odbioru,
 • prawie do uzyskania kopii dokumentacji pracowniczej,
 • konieczności wystąpienia do byłego pracodawcy o wydanie:
  • dowodów potwierdzających wykonywanie w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – wykazanych w starych i nowych wykazach

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ