Wigilia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej.

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Kadry i płace
Sylwia Kucharska

 

W dniu 24 grudnia 2018 r. pracownicy administracji rządowej mają dzień wolny. Urzędy zamiast w Wigilię otwarte będą w sobotę 15 grudnia 2018 r. Zarządzenie dotyczące wolnej Wigilii wydał Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

      Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pracownicy urzędów administracji rządowej otrzymali 24 grudnia 2018 r. dzień wolny. Zgodnie z przepisami dodatkowy dzień wolny w takim przypadku należy odpracować. Tym samym zarządzeniem ustalono, że 15 grudnia 2018 r.,         w sobotę urzędy będą otwarte.

 

Należy zwrócić uwagę, że dzień wolny dotyczy pracowników administracji rządowej, czyli osób zatrudnionych w ministerstwach, urzędach centralnych, wojewódzkich, jak również w urzędach KAS, urzędach statystycznych. Wolne 24 grudnia 2018 r. mają również pracownicy zatrudnieni w nadzorze budowlanym.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej dyrektorzy generalni urzędów albo kierownicy mają obowiązek poinformować zarówno swoich pracowników, jak i interesantów co najmniej 14 dni przed dniem wolnym o pracującej sobocie. Sposób informowania pracowników oraz interesantów nie jest z góry narzucony. Należy to zrobić zgodnie z zasadami informowania przyjętymi w danym urzędzie.

Zarządzenie ustalające 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy nie dotyczy pracowników samorządowych. Do pracowników samorządowych należą pracownicy zatrudnieni:

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty