Od sierpnia 2019 zarobki w Polsce bez podatku!

 

Zmiany w prawie zachodzą u nas tak szybko, że trzeba mieć stale rękę na pulsie! Ministerstwo Finansów przedstawiło właśnie plany dotyczące zmian podatku dochodowego od osób fizycznych!

Co się zmieni? Młodzi bez PIT

Osoby młode, do 26 roku życia, będą zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli ich dochody nie przekroczą w roku kwoty 85.528 zł. Zwolnieniu będą podlegały zarówno umowy o prace jak również umowy zlecenia zawierane z firmą.

Ponieważ zmiana ma wejść już od 1 sierpnia 2019 r. i obejmie wszystkie przychody osiągnięte od tej daty, limit w 2019 roku wyniesie zaledwie 5/12 wspomnianej wyżej kwoty czyli 35 636,67 zł. – zwolnienie będzie obowiązywało tylko przez 5 miesięcy czyli od sierpnia do grudnia.

Zgodnie z przedstawionym projektem zwolnienie podatkowe ma obowiązywać bez względu na liczbę zawartych umów czy też liczbę zatrudniających nas firm. Jednocześnie jednak zwolnienie będzie można zastosować wyłącznie do jednej umowy, a w przypadku wielu źródeł dochodu – niezbędne będzie złożenie płatnikowi wniosku o niestosowanie zwolnienia.

W kolejnym roku, od przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2020 roku ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Co ważne - po przekroczeniu progu 85.528 zł, będziemy zobowiązani opodatkować podatnika 32% podatkiem.

Pamiętajmy jednak, że jest to nadal projekt, a wersja ostateczna podpisanej ustawy może się od niego różnić.

 

Polecamy: Wynagrodzenia ze stosunku pracy z Płatnikiem (poziom podstawowy)

Autor: Katarzyna Paczkowska - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ