Zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26 roku życia – rozliczanie cudzoziemca.

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Kadry i płace
WebAdmin

Fotolia 59380557 XS

1 sierpnia 2019 r. weszła w życie kolejna zmiana – zwolnienie z podatku PIT dla osób do 26 roku życia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Zwolnienie to obowiązuje jedynie do pierwszego progu podatkowego, a więc do kwoty 85.520 zł, jednakże ze względu na to, iż zwolnienie obowiązuje dopiero od sierpnia br., powyższa kwota ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, a zatem w 2019 r. próg podatkowy od sierpnia do grudnia wynosi 35.636,67 zł.

Aby skorzystać tego zwolnienia, wyjątkowo w tym roku wymagane jest złożenie przez podatnika stosownego oświadczenia. Od 2020 r. zwolnienie będzie obowiązywało niejako „z automatu”, bez konieczności składania oświadczeń.

 Co w sytuacji, gdy oświadczenie nie zostanie złożone?

Otóż, w takiej sytuacji, pracodawca będzie obowiązany do poboru zaliczki na podatek na dotychczasowych zasadach – przy czym zaliczki te można uwzględnić później przy rozliczeniu rocznym.

Uwaga !! Gdy umowa zlecenia będzie „bez ZUS”, wówczas kwota brutto = kwota netto.

Co istotne, zwolnienie to nie dotyczy tylko jednej firmy, w której jest dany pracownik zatrudniony – ustawa nie wprowadza takiego ograniczenia.  Oznacza to, że zwolnienie może być stosowane przez każdego pracodawcę (zleceniodawce, itp.) w stosunku do osoby, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia.

Zwolnienie to dotyczy także zatrudnionych cudzoziemców, którzy także nie ukończyli 26 roku życia, jednakże tylko tych, którzy SĄ REZYDENTAMI PODATKOWYMI – a więc posiadają certyfikat rezydencji.

Jeśli cudzoziemiec NIE POSIADA REZYDENCJI (polskiej) wówczas taki pracownik wyłączony jest z spod tego zwolnienia, a więc  w stosunku do takiego cudzoziemca nadal pobiera się 20 % ryczałt (w stosunku do nierezydentów nie ma zmian w tym zakresie).

Jeśli cudzoziemiec, który nie ukończył 26 roku życia – uzyskał w międzyczasie certyfikat rezydencji, wówczas taki pracownik może skorzystać ze zwolnienia od miesiąca, w stał się rezydentem podatkowym. Oczywiście kwota wolna ulega wtedy proporcjonalnemu zmniejszeniu (w stosunku do ilości miesięcy, w których będzie stosowane zwolnienie).

Polecamy szkolenia: Wynagrodzenia ze stosunku pracy z Płatnikiem (poziom podstawowy) oraz Trudne przypadki na liście płac (warsztaty praktyczne)