Uprawnienia zatrudnionych objętych ochroną przedemerytalną w przypadku, gdy umowa na czas określona została wypowiedziana z naruszeniem przepisów.

600pix

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury  z osiągnięciem tego wieku.

W przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony  sąd pracy orzeka o:

  • bezskuteczności wypowiedzenia, jeśli jeszcze trwa okres wypowiedzenia,
  • a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

W odniesieniu do pracownika podlegającego ochronie przedemerytalnej, sąd nie może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy i orzec  o odszkodowaniu, chyba że zachodzi przesłanka upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Pracownikom, zatrudnionym na podstawie umów zawartych na czas określony przedmiotem żądania, na podstawie art. 50 § 3 Kodeksu pracy było wyłącznie odszkodowanie.

Od 7 września 2019 r znowelizowano przepis art. 50 § 5 Kodeksu pracy. Przyznaje pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną na podstawie art. 39 Kodeksu pracy, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawo żądania wydania orzeczenia przez sąd  
o bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

 Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ