Czy pracodawca powinien uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie danych osobowych.

Zdjcie do Iwony artykuu

Zdaniem UODO administrator danych osobowych (pracodawca), przechowując dane w dokumentacji pracowniczej nie musi prosić pracownika o zgodę na przetwarzanie jego danych. Możliwość a nawet obowiązek przetwarzania danych osobowych nakłada na pracodawcę prawo. Kodeks pracy w Art. 22 ¹ wskazuje jakich danych od osoby ubiegających się o pracę i jakich danych od pracownika może żądać pracodawca. Natomiast Art. 94. ust. 9b kodeksu pracy mówi, że wręcz obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. o dokumentacji pracowniczej wyraźnie reguluje sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jedynie dane, które nie są uregulowane przepisami prawa możemy przechowywać tylko za zgodą pracownika. UODO zaznacza, że jeżeli  po stronie pracodawcy istnieje ryzyko, że w aktach osobowych znajdują się informacje zebrane niezgodne z obowiązującymi przepisami, to pracodawca powinien dokonać ich przeglądu i usunąć dane  pozyskane nielegalnie.

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Polecamy również szkolenie: Prawo Pracy od A do Z

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ