PIT 8AR – Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym - termin złożenia w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia 2014 r.

Deklaracja PIT 8 AR składana jest przez osoby będące płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklarację PIT-8A wypełniają podatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art. 18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

W formie ryczałtu mogą być rozliczane przychody z drobnych zleceń, m.in. z: osobiście wykonywanej działalności (art. 13 pkt 2 updof). Tego typu przychody nie zostaną wykazane na PIT 11 ani w  PIT 4R tylko właśnie w PIT 8AR. – podatek pobrany i zapłacony. 

Deklarację PIT 8AR  składają płatnicy do US zgodnie z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej do końca stycznia.

 

Autor: Marzena Jasińska