Od 1 kwietnia 2014 r. 100 % odliczenie VAT tylko od zakupu samochodów używanych wyłacznie do celów służbowych

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. chodzą w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. Tym razem ustawodawca wprowadził m.in. możliwość odliczenia 100% VAT z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

W celu odliczenia 100% VAT naliczonego przy zakupie, podatnik będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym informację o nabytych pojazdach oraz prowadzić ewidencję ich przebiegu.

Ważny element dokumentowania uprawnień stawić  będzie sposób wykorzystywania pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ( procedurach) ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Wyklucza się również użycie pojazdów, do których zastosowano 100% odliczenie VAT do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. chodzą w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. Tym razem ustawodawca wprowadził m.in. możliwość odliczenia 100% VAT z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

W celu odliczenia 100% VAT naliczonego przy zakupie, podatnik będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym informację o nabytych pojazdach oraz prowadzić ewidencję ich przebiegu.

Ważny element dokumentowania uprawnień stanowić  będzie sposób wykorzystywania pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach (procedurach) ich używania, jak również dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Wyklucza się również użycie pojazdów, do których zastosowano 100% odliczenie VAT do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub gdy konstrukcja tych pojazdów eliminuje ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

 

Autor: Jan Wtulich