Terminy składania deklaracji podatkowych za 2015r.

Zeznania roczne w 2016 roku mają obowiązek złożyć wszystkie osoby, które w 2015 r. uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiednie formularze PIT można dostarczyć do Urzędu Skarbowego:

 • osobiście
 • drogą elektroniczną
 • tradycyjnie przez pocztę, lub Polski Urząd Konsularny

 

W roku 2016 obowiązują następujące terminy składania deklaracji PIT za rok 2015:

Do 1 lutego 2016 r. składamy:

 • PIT 16A  - karta podatkowa - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
 • PIT 19A  - duchowieństwo - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
 • PIT  28   - ryczałt - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

Do 29 lutego 2016 r. składamy:

 • PIT 40   - sporządza pracodawca za pracownika, przy czym pracodawca sporządza go na podstawie PIT 12, który pracownik musi złożyć do 11 stycznia 2016r. /poniedziałek/ - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
 • PIT 40A - sporządza ZUS za świadczeniobiorcę - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

 

Do 2 maja 2016 r. składamy:

 • PIT 36   - przychody z działalności gospodarczej sporządzają rozliczający się wg skali - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT 36L -  przychody z działalności gospodarczej sporządzają rozliczający się liniowo - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT 37   - przekazują pracownicy nie prowadzący własnej działalności - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT 38   - przekazuja usykujacy dochody z papierów wartościowych i udziałów w spółkach - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT 39   - przekazuja usykujacy dochody z nieruchomości - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

 

Autor: Zofia Jassak-Żółcik