Zmiana terminu i obowiązku złożenia deklaracji PIT – 6

Podatnicy ustalający dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych po raz pierwszy w tym roku złożą PIT-6  / wersja12/ terminie do 20 stycznia 2016 r.

Również po raz pierwszy w tym roku deklaracji tej /PIT-6/nie składają podatnicy rozliczający dochody z działów specjalnych na podstawie prowadzonych ksiąg , to znaczy:

  • Podatkowej książki przychodów i rozchodów, lub
  • Ksiąg rachunkowych /pełnej księgowości - na kontach księgowych/.

Zatem podatnicy/ o których mowa powyżej/ nie mogą płacić już podatku dochodowego według norm szacunkowych a jedynie wg faktycznie osiąganego dochodu.

Terminarz:

20 stycznia 2016 r. mija termin złożenia oświadczenia w Urzędzie Skarbowym o zmianie formy opodatkowania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Autor: Zofia Jassak-Żółcik