Niższe stawki podatku dla małych firm

Od 1 stycznia 2017 roku mali podatnicy zapłacą niższy podatek dochodowy zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obniżona stawka podatku z 19%  do 15 % obejmuje firmy rozliczające się wg CIT których:

  • przychody  ze sprzedaży / wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług/ nie przekroczyły równowartości 1,2 mil. Euro /przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień 1 października roku poprzedniego/.

Preferencyjna stawka podatku nie dotyczy grup kapitałowych.

Ustawa wprowadza również przepis przewidujący ograniczenie stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania - transakcji wymianu udziałów. W myśl tej ustawy zasady te nie będą mogły mieć zastosowania w przypadkach, gdy głównym celem wymiany udziałów będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Ustawa nie uwzględnia podatników PIT / osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/, ponieważ wg ustawodawcy mogą one korzystać z wyboru form opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych
  1. wg skali stawkami 18% i 32%
  2. liniowo 19%
  • według uproszczonych zryczałtowanych form
  1. kartą podatkową
  2. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Takiego wyboru nie mają jednak podatnicy CIT.

    

Opracowanie: Zofia Jassak-Żółcik