Pięć nowych zwolnień podatkowych

Z dniem 1 stycznia wprowadzono szereg zmian w zakresie podatków, dzisiaj omowimy  pięć nowych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należą do nich:

  •  wygrane w turnieju gry w pokera w państwie członkowskim Unii Europejskiej /art.21 ust.1 pkt 6b ustawy o PIT/
  •  wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego uchylono   art.30 ust.1 pkt5 ustawy o PIT
  •  świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje / art.21 ust.1 pkt90b ustawy o PIT/
  •  kwoty niektórych należności np. otrzymanych przez osoby fizyczne wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne / art.59 ust.1 i 3/
  • przychody z tytułu zwolnienia z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny /art.21 ust.1 pkt 141 ustawy o PIT/

 

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej".

Opracowanie: Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)