Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

 

W księgach rachunkowych dokumentem stanowiącym podstawę ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń jest lista płac. Do ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń służy konto księgowe „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ”,jest to konto aktywno –pasywne na którym na koniec okresu rozliczeniowego mogą wystąpić 2 salda:

Saldo Wn (debetowe),które informuje o pobranych zaliczkach przez pracowników  na poczet wynagrodzeń

Saldo Ma (kredytów),informuje o stanie zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń .

Do podstawowych elementów listy plac ,które należy zaksięgować zaliczamy :

  •  wynagrodzenie brutto ,które jest sumą wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków i dopłat które wynikają z kodeksu pracy lub regulaminów wewnętrznych firmy WN- wynagrodzenia (rodzaj kosztów ) / MA- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  • zasiłki,jeżeli są wypłacane przez Firmę ( dotyczy Firm które zatrudniają powyżej 20 pracowników ) WN- rozrachunki z ZUS(składki społ ) / MA –rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  •  składki ZUS opłacane przez pracowników WN- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń / MA rozrachunki z ZUS
  • zaliczka na podatek dochodowy od pracowników Pit   WN- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń / MA   - rozrachunki publiczno- prawne PIT
  •  pozostałe potrącenia z/g z kodeksem pracy ,lub pisemna zgoda pracowników WN- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń / MA- pozostałe rozrachunki
  •  wypłata zaliczek na poczet wynagrodzeń WN- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń / MA kasa
  • wypłata wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników WN-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń / MA- bank

 

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Hanna Ludwiniak - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ