W 2019 roku znikną deklaracje VAT.

Według obowiązujących przepisów wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT. Zgodnie z art. 99 ust. 11b Ustawy o VAT deklaracje VAT można składać wyłącznie w formie elektronicznej: za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu a za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Od 1 stycznia 2018 roku obwiązek wysyłania ewidencji VAT w formie plików JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Podatnicy wysyłają pliki JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Obowiązek comiesięcznej wysyłki plików JPK_VAT dotyczy wszystkich podatników – niezależnie czy podatnik rozlicza VAT za okresy miesięczne czy kwartalne.

 

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy, na mocy której zostanie zniesiony obowiązek wysyłania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. Wszystkie informacje będą przesyłane za pomocą plików elektronicznych JPK. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Ministerstwa planowany termin realizacji projektu to 2019 rok. Zmiany mają na celu uproszczenie prowadzenia biznesu oraz zmniejszenie kosztów. Jeśli projekt dojdzie do skutku administracja podatkowa przestanie pozyskiwać od podatników dane, które zawarte są w innych obowiązkowych formularzach.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Agnieszka Orłowska-Radziwiłł - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ