Zamykanie i Otwieranie Ksiąg Rachunkowych.

1.Terminy zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych są określone w ustawie o rachunkowości – Atr. 12.

2. Księgi rachunkowe otwiera się:

- na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym

-  na początek każdego następnego roku obrotowego

-  na dzień zmiany formy prawnej

- na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości

- na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki powodujących powstanie nowej jednostki

3.Księgi rachunkowe zamyka się:

- na dzień kończący rok obrotowy

- na dzień zakończenia działalności jednostki , w tym również jej sprzedaży , zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego

- na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej

- na dzień poprzedzający dzień połączenia lub podziału jednostek , jeżeli w wyniku połączenia lub podziału powstaje nowa jednostka ,to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połąa lub podziału

4.Ostateczne zamkniecie i otwarcie ksiąg rachunkowych.

Jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy

5. Zamkniecie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Hanna Ludwiniak - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ