E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 roku.

1 października 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów dotyczących formy sporządzenia sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 45 ust. 1f znowelizowanej ustawy o rachunkowości wszystkie podmioty – dla których dzień bilansowy przypada po 30.09.2018 roku mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Przedsiębiorcy wpisani do KRS będą składać sprawozdania finansowe tylko do KRS, skąd będą one przekazywane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Na sporządzenie sprawozdania finansowego mamy 3 miesiące od dnia bilansowego. Podmioty, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym przygotowują więc sprawozdanie do 31 marca. W terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie powinno być zatwierdzone a następnie w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania należy je złożyć elektronicznie wraz z uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania do właściwego sądu rejestrowego. Spółki zarejestrowane w KRS, składają sprawozdania online przez system S24.

W przypadku podatników rozliczających się na podstawie ustawy o podatku dochodów od osób fizycznych, sprawozdanie finansowe należy przekazać do Krajowej Administracji Skarbowej drogą elektroniczną w formie JPK (jednolitego Pliku Kontrolnego).

E-sprawozdanie finansowe powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym złożonym przez kierownika jednostki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Agnieszka Orłowska-Radziwiłł - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ