Czy wiesz jaką kwotę podatku możesz odliczyć w roku 2019 w ramach ulgi na dziecko?

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki
Sylwia Kucharska

Czy wiesz jaką kwotę podatku możesz odliczyć w roku 2019 w ramach

 ulgi na dziecko?

 

W rozliczeniu za 2018 rok możesz odliczyć od kwoty podatku ulgę na dziecko. Kwotę zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej wpisujemy w

deklaracji PIT-36 lub PIT-37 za 2018 rok.

 

Ulga na dziecko w odliczeniach za 2018 rok wynosi:

Ulga na dziecko należy się każdemu rodzicowi, rodzicowi zastępczemu oraz prawnemu opiekunowi dziecka (o ile z nim zamieszkuje).

Otrzymasz ulgę jeśli:

 

Ważne: Ulga na dziecko przysługuje obojgu rodzicom, o ile nie są oni pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Jak możesz rozliczyć się z fiskusem?

 Od 15 lutego 2019 r. znajdziesz na portalu podatkowym przygotowaną dla ciebie deklarację PIT-37 lub PIT-38. Dane w tych deklaracjach wypełnione będą jako suma kwot przekazanych organom skarbowym w informacjach PIT-11 oraz PIT-8C przez płatników, a także informacji o ulgach, kosztach i odliczeniach znanych organowi podatkowemu z urzędu. Uzyskaną deklarację możesz zaakceptować lub modyfikować, a następnie wysłać. Może również deklarację odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Kiedy otrzymasz zwrot podatku za 2018 r ?

    •    w przypadku wysłania PIT przez internet (e-deklaracje), pieniądze otrzymasz w terminie 45 dni licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji;
    •    jeśli wydrukowaną deklarację złożysz w urzędzie lub wyślesz pocztą w dniach 01.01-15.02.2019, pieniądze otrzymasz nie później niż 1 kwietnia 2019;
    •    jeśli wydrukowaną deklarację złożysz w urzędzie lub wyślesz pocztą w dniach 16.02-30.04.2019, pieniądze otrzymasz w ciągu 3 miesięcy licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji;
    •    w przypadku, gdy złożysz zeznanie korygujące deklarację PIT, termin zwrotu podatku wynikającego z korekty to nie dłużej niż 2 miesiące ale też nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji PIT 2019.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)