Zawieszone wszystkie zajęcia do połowy kwietnia 2020 r.