Centrum Certyfikacji Kompetencji i Umiejętności Zawodowych - Europejskie i Krajowe Normy Kwalifikacji

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Menu główne
Edytor

 

Certyfikacja umiejętności

.... czyli jak potwierdzić umiejętności zawodowe

 

 

Szkolenia i kursy w ofercie Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ przygotowują do egzaminu, w Centrum Certyfikacji Kompetencji i Umiejętności Zawodowych CEDOZ, potwierdzającego nabycie umiejętnosci zawodowych odnoszących się do kwalifikacji określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZU z 2014r. poz. 1145) zgodnie z poziomami kompetencji zawodowych wg ISCO-08 oraz międzynarodową standardową klasyfikacją edukacji MSKE (ISCED - 2011 ). 

Centrum Certyfikacji Kompetencji i Umiejętności Zawodowych CEDOZ wydaje certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności występujących na rynku pracy, a nabytych w toku kształcenia lub praktyki. Wszystkie pozycje klasyfikacyjne zostały opatrzone symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Efekty, czyli rzeczywistą wiedzę, umiejętności i doświadczenia pracowników potwierdzają uzyskane certyfikaty oraz odpowiadające im pozycje w klasyfikacji zawodów i specjalnosci stosowane dla potrzeb:

 

Z dniem 01 stycznia 2015 r. weszła w życie nowa Klasyfikacja zawodów i specjalności, zgodnie z którą ustalono następujące poziomy kwalifikacji zawodowych, których zdobycie umożliwiaja nasze kursy:

W zakresie Księgowości

W zakresie Kadr i Płac

Europejskie Ramy Kwalifikacji to wspólny układ odniesienia, dzięki któremu można porównać i przełożyć kwalifikacje zdobyte w różnych krajach.

Europejskie Ramy Kwalifikacji pomagają wprowadzić klarowny system opisywania i potwierdzenia kwalifikacji zdobytych w krajach Unii Europejskiej.

Dzięki tej innowacji pracodawcy na podstawie dyplomów i świadectw będą mogli lepiej poznać kompetencje kandydata do pracy, co jest szczególnie potrzebne w przypadku, gdy kandydat posiada dyplom uzyskany w innym kraju. Dodatkowo, certyfikat potwierdzający umiejetności zawodowe w obrębie konkretnego zawodu zwiększa szansę kandydata na zdobycie pracy (w stosunku do osób nie posiadających takiego potwierdzenia).

Wprowadzenie Europejskich Ram Kwalifikacji ułatwia:

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MPiPS z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.