Polityka prywatności

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Inne
Piotr Wtulich

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy o stosowanych przez nas zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1. Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, niepubliczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Akademia CEDOZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskiech 123a. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie jednego lub więcej przepisów prawnych zawartych w RODO art. 6 pkt 1:

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Dane przekazane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, chyba że istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Udostępnianie danych osobowych

Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać je podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom lub organom ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem opartym na stosownej podstawie prawnej).

Danych osobowych nie przekazujemy do innych państw lub organizacji międzynarodowych.

6. Uprawnienia przysługujące osobom, którzy powierzyli dane osobowe

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

W celu ułatwienia Państwu wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z Administratorem, w szczególności kierowanie korespondencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przy uzasadnionych wątpliwościach, co do Państwa tożsamości przy składaniu w/w żądań, Administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Profilowanie i automatyczne przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Ochrona danych osobowych

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami – zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

Zobacz również: Polityka plików cookies